Austerlitz golf resort 11. 5. 2016

Austerlitz Golf Resort

14. 5. 2015

Golfclub Veltlinerland Poysdorf 16. 9. 2015

Golfclub Veltlinerland Poysdorf

24. 9. 2014

Golf Resort Olomouc 3. 9. 2015

Golf Park Slapy Svatý Jan

Golf Park Slapy Sv. Jan

24. 7. 2014

Austerlitz Golf Resort

27. 5. 2014