Časový harmonogram turnaje s canon startem

8.30 – 9.30 příjezd, registrace, snídaně, rozcvičení

9.45 zahájení turnaje

10.00 canon start

15.30 – 17.00 oběd

17.00 vyhlášení výsledků

Podrobnosti a další informace o konkrétním turnaji získáte na serveru ČGF před konáním akce nebo kontaktujte promotéra turnaje.
Hrací systém

Pro každý turnaj je rezervováno celé hřiště – hráči startují ve stejnou dobu canon startem. Vzhledem k počtu přihlášených hráčů může být hrací systém změněn na postupný start. O této změně jsou partneři Tour informováni předem a den před konáním kace je zveřejněna startovní listina s hracími časy jednotlivých hráčů.
Hraje se podle pravidel České golfové federace a místních pravidel pořádajícího klubu.
Turnaje se může zúčastnit držitel HCP na základě pozvánky od partnerů Tour nebo promotéra. U otevřených turnajů pak po přihlášení na ČGF a zaplacení hráčského poplatku.
Turnaje jsou registrovány u ČGF a hrají se podle herního systému Stableford.
Oceněni věcnými dary a skleněnými trofejemi jsou nejlepší 3 hráči jednotlivých kategorií a vítězové vložených soutěží.

Kategorie

Společná GOLD (HCP 0 – 18,0)
Společná SILVER (HCP 18,1 – 36,0)
Společná BRONZE (HCP 37 – 54,0)
Společná BEST BRUTTO STABLEFORD (nejvyšší počet brutto stableford bodů)
pozn. handikepové skupiny můžou být promotérem změněny dle množství přihlášených hráčů spadajících do příslušných HCP kategorií

Vložené soutěže

Nearest to pin (společná muži a ženy)
Longest drive (samostatně muži a ženy)